Több | |

ujszo.com

Odpočet 2010-2014


DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 2010-2014

 (...AKO SA NAPĹŇAL MOJ VOLEBNÝ PROGRAM)

Samosprávu bližšie k občanovi

Stovka požiadaviek, postrehov, problémov ale aj sťažností týkajúcich sa Vášho okolia ako aj súkromného života bola dúfam k spokojnosi žiadateľov vyriešená za mojej pomoci priamo na MsÚ.

Využitie príležitostí ponúkaných EÚ

Úspešne realizované projekty v hodnote presahujúcej 10 mil. €: obnova a výstavba verejných inštitúcií, priestranstiev a chodníkov, vrámci viacerých projektov sa vytvorili desiatky pracovných miest, poskytla sa pomoc sociálne odkázaným, rozšírila a obnovila verejná zeleň.

Schválený projekt využitia jazdiarne ako voľnočasového a kongresového centra (1,5 mil. €)

Nové ihriská, parky, lavičky na oddych

Ukončenie projektu centrálne detské ihriská (spolu 4 v našom obvode), 2 menšie detské ihriská (ul.Nábrežná, G.Bethlena) obnova parku A.Bernoláka,  osadenie 2 lavičiek (ul.Gúgska) na žiadosť obyvateľov DSS

Parkoviská, cesty, chodníky

174 PARKOVACÍCH MIEST: ul. Jánošíková 20ks., ul. Jazdecká 30ks. (vo výstavbe), ul. G.Bethlena 95m2, ul. Nábrežná 12ks, ul. Šoltésovej 12ks (za Coop SM), T.Vansovej 90ks (areál SPŠE).

2198 m2 CHODNÍKOV: ul Hradná 167m2, ul. T.Vansovej 255m2, ul. G.Bethlena 115m2, ul. Šoltésovej 153m2, ul. J.Kráľa 905m2, ul. P.Blahu 603m2.

Priebežne sa zabezpečuje oprava výtlkov mestských cestných komunikácií, žial je však zdĺhavé vybavovanie opravy poklesnutých kanalizačných poklopov v správe ZVaK.

Šanca a priestor mladým

Podpora a spolupráca s amatérskymi divadelnými súbormi, výstavba skateparku na Sihoti, predĺženie korčuliarskeho a cyklistického chodní­ka na hrádzi až po Zúgov

Rajonizácia lokalít s povolením voľného výbehu psov.

Psíčkarsku agendu som vždy považoval za svoju a mesto má po dlhom čase agendu chovu psov. Momentálne sa na základe Vašich podnetov pracuje na zdokonalení, rozšírení a zvýšení vybavenosti spomínaných lokalít.

 

Created by Bosternák Balázs Webdesigner & Webprogrammer